Gdy dwóch gości nie nadaje na tych samych falach, a mieli iść Drogą Patrzykonta

Tamtego dnia to ja – mówiąc kolokwialnie – “dałem ciała”, a błąd mój polegał na tym, iż zanadto polegałem na rutynie