Kiedy brakuje tlenu. Wpływ wysokości na organizm człowieka

Na dachu świata PaO2 oscyluje między 24 a 29 mm Hg, a saturacja hemoglobiny wynosi 45-55%, to tak jakb jedynie co drugi wdech przynosił nam odżywczy tlen w warunkach wykonywania podobnego wysiłku jak nad morzem.