Panorama znad Smreczyńskiego Stawu: ściany drzew, mnogość barw i jaskrawe okazy traszek

Smreczyński Staw, w przeciwieństwie do innych tatrzańskich akwenów, nie jest położony na dnie polodowcowego kotła otoczonego zewsząd stromymi ścianami skalnymi. Leży na równinie, pośrodku lasu, który postanowiono otoczyć ścisłą ochroną