Ekspozycja – walcz o prawidłową, a nie tylko o poprawną

Przy pomocy trójkąta ekspozycji, w pewnym sensie „bawimy się” światłem (o ile zrezygnujemy z powierzenia tego zadania automatowi).