Wycieczka Dolina Kościeliska na Smreczyński staw i powrót przez Smoczą (rzekomo) pieczarę

Smocza Jama jest atrakcją samą w sobie. W dodatku niewymagającą opłat za wejście, ciepłych ubrań ani dodatkowego sprzętu czy ponadprzeciętnej sprawności fizycznej