Choroba wysokościowa i obrzęki – zanim pojedziesz w góry naprawdę wysokie

Załamuje się nasza odporność psychiczna, ulatują z nas preteksty do działania, a ich miejsce zaczyna zajmować obawa o życie bliskich i o własny dobrostan.