Rzędkowice – Wspinaczkowy raj. Jurajskie klasyki na Turni Lechfora i Okienniku

W Rzędkowicach skały zacne
więc Kowalski bez połowic
zamiast błąkać się po świecie
woli jechać do Rzędkowic.